KRUISWEG VAN ONZE LIEVE HEER JEZUS CHRISTUS

Sinds lang kent de Rooms Katholieke Kerk het gebruik om de lijdensweg van Christus te overwegen aan de hand van 14 momenten (staties), zoals deze in de Evangelies zijn beschreven.
Naast een aantal vaste gebeden per statie, wordt in een overweging en een gebed bij iedere statie apart de gelovigen een handreiking gedaan om met Christus te kunnen doorgronden wat Hij meegemaakt heeft.
Maar vooral ook, om te kunnen gaan inzien dat Zijn Lijden uiteindelijk overgaat in de Overwinning op de dood, de Verrijzenis.
Dit Pasen, de Verrijzenis van de Heer, wordt ook wel eens de 15e statie van de "Kruisweg" genoemd.

Kunstenaars hebben zich eveneens door alle eeuwen heen geprobeerd de Kruisweg uit te beelden, in muziek, maar ook in de schilderkunst.

In het Heilig Jaar 2000, het Grote Jubeljaar, heeft de Paus zelf de teksten van de overwegingen en gebeden geschreven, zoals deze tijdens de viering  van de Kruisweg in het Colosseum in de avond van Goede Vrijdag heeft plaatsgevonden. 

Bijgaand de teksten van de Paus:

1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld