Het Paasfeest!!


      Het Paasfeest Christenen vieren de Verrijzenis van Christus, die aan het kruis gestorven is.
      De datum is niet steeds dezelfde, zoals bij Kerstmis.

      Het Paasfeest wordt altijd gevierd op de eerste zondag na de volle maan na het begin van de lente op 21 maart.

      Pasen is het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar.

      De inhoud van Pasen is namelijk de kern van het christelijk geloof: onze verlossing door Christus' sterven en verrijzenis.
      Over de verrijzenis of de opstanding van Christus wordt in de bijbel op diverse plaatsen gesproken:
      o.a. in Mattheus 28, 1-10;       Johannes 20,1-29 en Corinthen 15,1-10.

      In het evangelie van Johannes wordt over Jezus gesproken als 'het Licht'.

      Pasen wordt daarom ook wel gezien als de overwinning van het licht op de duisternis.

      De week voor Pasen wordt 'Goede Week' genoemd: het is de week waarin het lijden ensterven van Jezus wordt herdacht.

      Palmzondag is daarvan het begin: de intocht van Jezus in Jeruzalem.

      In Nederland worden takjes van buxusstruiken gezegend en aan de kerkgangers uitgereikt.

      Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal herdacht, dat Jezus met zijn leerlingen hield.

      Goede Vrijdag is de dag waarop wordt stil gestaan bij Jezus' sterven aan het kruis.

      In de nacht van Stille Zaterdag op Eerste Paasdag worden in veel katholieke kerken Paaswaken gehouden.
      In de paasnacht komen gelovigen bijeen in een donkere kerk.

      Buiten wordt het paasvuur ontstoken en daaraan een paaskaars die de kerk rondgedragen wordt.

      Deze kaars is het symbool van de verrezen Christus.
      Terwijl gezongen wordt 'Licht van Christus' steken alle kerkgangers een kleine kaars aan de paaskaars aan.
      Zo wordt het steeds lichter in de kerk.
      In sommige streken worden in het veld paasvuren ontstoken, als vreugdevuren.

      De 50 dagen van Pasen tot Pinksteren ( dit jaar op 11 juni) worden de Paastijd genoemd


Alleluia: "for the Lord God omnipotent reigneth."