Paassymbolen:
Paaskaars:
licht van de opstanding

Paaseieren en de paasmaaltijd:

Beide gebruiken zijn niet uitsluitend met de christelijke godsdienst verbonden, maar hebben een universele herkomst en zin.
Reeds bij de oude volken was het ei het zinnebeeld van de opstanding.
Eiergoden, eierfeesten en eierspelen zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele mensheid.
Bij de Joden at men eieren op de begrafenismaaltijd als symbool van de wedergeboorte na de dood.
En in de Seiderschotel die tijdens de Seidermaaltijd aan de vooravond van de Pesachviering op tafel staat, bevindt zich ook een gebraden ei.
De Germanen aten ze op de offermaaltijden van de Ostera.
Bij de eerste evangeliepredikers werd het ei het symbool van de opstanding van Christus.


Beschilderen van eieren:


Het gebruik om de paaseieren te beschilderen, dateert ook reeds uit de oertijd van de mensheid.
In de christelijke landen kleurde men de eieren in overeenstemming met de kleuren welke het altaar droeg, waarna men ze in de kerk bracht om ze laten wijden en te offeren.Verstoppen van eieren:
In vroegere tijden werden eieren in akkers begraven om deze vruchtbaar te maken.
Waarschijnlijk gaat hier het gebruik terug om eieren te verstoppen, die door de kinderen moeten worden opgezocht.Paasvuren:
Naast het eten van en het spelen met eieren op Pasen, is het gebruik om paasvuren te ontsteken populair.
Deze paasvuren, vooral in het oosten van ons land onafscheidelijk aan het paasfeest verbonden, staan in verband met de nieuwe lente.
Het zijn lentevuren, die vruchtbaarheid brengen over velden en stallen.
De paasvuren gingen samen met paasbroden en –koeken, die door de kramers aan hun stalletjes verkocht werden als herinnering aan oeroude maaltijden.


Maar waar komt die Paashaas vandaan?

Teken van de vruchtbaarheid vermoedelijk, van het voorjaar dus.


Palmpasen.

Vroeger gebeurde dit wellicht hier en daar.
Volgens mij is het een gewoonte van de laatste tijd.
Ik kan me niet herinneren dat wij dit vroeger ook deden.
Misschien is het nu meer algemeen geworden omdat 'we' blij zijn dat we met de kinderen nu iets kunnen doen.
Het is een teken van de lente, of van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De omstanders leggen een ‘loper’ voor hem uit van jassen en palmbladerenDe kleur geel:

Een lente kleur.
Wit en geel zijn ook de kerkelijke kleuren voor Pasen.