Pasen is opstaan,Pasen is opstaan
na sombere nachten,
't is weer op weg gaan
na aarzelend wachten.

Pasen is blij zijn
door vreugde gedragen,
't is er weer bij zijn
na droevige dagen.

Pasen is minzaam
na zovele zorgen,
Pasen blijft werkzaam,
geeft vrede voor morgen.

Pasen is zonlicht
na donkere uren,
Pasen is uitzicht
en zal blijven duren.

Pasen schept klaarheid
na vragen en vrezen
met deze waarheid:
de Heer is verrezen!


Gerard Lenting
Kuikens