Op deze dag vieren we dat Jezus de Eucharistie aan ons heeft gegeven;
Hij viert met Zijn apostelen het Laatste Avondmaal.
Jezus weet dat Hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven.
Uit liefde voor ons geeft Hij op die laatste avond van zijn leven aan de apostelen
(en dus ook aan ons) een 'afscheidscadeau';
Hij geeft zijn eigen Lichaam en Bloed onder de gedaanten van Brood en Wijn.
Hij neemt het brood en zegt:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt"
Vervolgens neemt Hij de beker wijn en zegt:

"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken."
Zo wil Jezus altijd bij ons blijven, door de Eucharistie.
Wij mogen Hem Zelf ontvangen in de H. Communie.
Dit is moeilijk te begrijpen maar een genade om te geloven.

's Morgens wijdt de bisschop voor de kerken van zijn bisdom het chrisma en zegent de olie die bij de verschillende liturgievieringen nodig is; dit is de chrisma-mis.

's Avonds viert de kerk ter gedachtenis aan het Laatste Avondmaal de heilige Eucharistie.
Na het slotgebed van deze plechtige avondmis van Witte Donderdag
wordt het H. Sacrament overgebracht naar het rustaltaar;
tijdens deze kleine processie wordt het pange lingua gezongen.